Hemnes El-Installasjon AS driver innen

elektrisk installasjonsarbeid.

  Autorisert elektroinstallatør gr. L DSB godkjenning for  prosjektering/utførelse. Vi er et Sertifisert foretak som forestår el-kontroll iht. NEK 405-serien Godkjent alarm instalatør av Elotek alarm og overvåkings løsninger for landbruk og boliger med mer. Hemnes El-Installasjon AS er medlem i Elfag kjeden.
Besøksadresse: Bergerudvn 2, 1970 Hemnes jarle@hemnesel.no 
Noen sikkerhetsregler Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden. Slå av kokeplater etter bruk! Anskaff eventuelt komfyr med tidsbryter. Slå av TV-apparater og PC-er og trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk. Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr. Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær veggovner. Ved skifte av støpsler e.l. skal du ikke lodde ledningsendene før du skrur dem inn. Loddetinnet er plastisk og vil med tiden gi dårlig kontakt med fare for lokal oppvarming. Kast gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig. Hvis støpsler eller brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt. Tilkall eventuelt en autorisert elektroinstallatør. Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal! Trenger du sterkere lys, kan du eventuelt benytte sparepærer som har en brøkdel av varmeutviklingen. Hvis du ikke har nok stikkontakter, må du få en registrert elektroinstallatør til å montere flere. Dobbelt- og multikontakter med løse ledninger representerer en risiko. Prøv ikke selv å endre på det faste opplegget. Dette må gjøres av en registrertinstallatør HEMNES EL-INSTALASJON ER EN REGISTRERTINSTALLATØR

Smarte hjem

Gjør huset ditt smartere! Visste du at du kan styre alt fra varme og lys til sikkerhet og alarm fra mobilen din?  Les mer

Sikre hjem

Usikker på hvordan du skal gjøre hjemmet ditt trygt for store og små? Disse rådene er både smarte og enkle å gjennomføre. Les mer

El-sjekk

Du har sikkert hørt oppfordringene fra elektrobransjen om å foreta el-sjekk. Årsaken er at vi ønsker å hjelpe til med å sikre boligen din, selv om det juridiske ansvaret ligger hos deg som eier. Les mer

Elbil lader

Norge er i verdenstoppen når det gjelder antall elbiler på veiene. Årsaken ligger i miljøgevinsten kombinert med støtteordninger fra statens side, og fra år til år blir batterikapasiteten bedre og bedre. Rekkeviddeangst er snart et utdatert problem. Les mer

Hemnes El-Installasjon AS

er medlem i Elfag kjeden

Hemnes El-Installasjon AS driver innen

elektrisk installasjonsarbeid.

  Autorisert elektroinstallatør gr. L DSB godkjenning for  prosjektering/utførelse. Vi er et Sertifisert foretak som forestår el- kontroll iht. NEK 405-serien Godkjent alarm instalatør av Elotek alarm og overvåkings løsninger for landbruk og boliger med mer. Hemnes El-Installasjon AS er medlem i Elfag kjeden.
Besøksadresse: Bergerudvn 2, 1970 Hemnes jarle@hemnesel.no 
Noen sikkerhetsregler Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden. Slå av kokeplater etter bruk! Anskaff eventuelt komfyr med tidsbryter. Slå av TV-apparater og PC-er og trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk. Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr. Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær veggovner. Ved skifte av støpsler e.l. skal du ikke lodde ledningsendene før du skrur dem inn. Loddetinnet er plastisk og vil med tiden gi dårlig kontakt med fare for lokal oppvarming. Kast gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig. Hvis støpsler eller brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt. Tilkall eventuelt en autorisert elektroinstallatør. Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal! Trenger du sterkere lys, kan du eventuelt benytte sparepærer som har en brøkdel av varmeutviklingen. Hvis du ikke har nok stikkontakter, må du få en registrert elektroinstallatør til å montere flere. Dobbelt- og multikontakter med løse ledninger representerer en risiko. Prøv ikke selv å endre på det faste opplegget. Dette må gjøres av en registrertinstallatør HEMNES EL-INSTALASJON ER EN REGISTRERTINSTALLATØR

Smarte hjem

Gjør huset ditt smartere! Visste du at du kan styre alt fra varme og lys til sikkerhet og alarm fra mobilen din?  Les mer

Sikre hjem

Usikker på hvordan du skal gjøre hjemmet ditt trygt for store og små? Disse rådene er både smarte og enkle å gjennomføre. Les mer

El-sjekk

Du har sikkert hørt oppfordringene fra elektrobransjen om å foreta el-sjekk. Årsaken er at vi ønsker å hjelpe til med å sikre boligen din, selv om det juridiske ansvaret ligger hos deg som eier. Les mer

Elbil lader

Norge er i verdenstoppen når det gjelder antall elbiler på veiene. Årsaken ligger i miljøgevinsten kombinert med støtteordninger fra statens side, og fra år til år blir batterikapasiteten bedre og bedre. Rekkeviddeangst er snart et utdatert problem. Les mer

Hemnes El-Installasjon AS

er medlem i Elfag kjeden